TÈCNIC/A DE CAPTACIÓ DE FONS

Publicada: miércoles, 10 de octubre de 2018

Tornar a ofertes

Descripció


FUNCIONS  Cercar i identificar convocatòries nacionals i internacionals que s’adaptin als objectius de la Fundació i estiguin alineades amb el seu Pla Estratègic.  Identificar, dissenyar i formular els projectes a presentar a institucions públiques.  Tramitar les convocatòries de subvencions, licitacions, contractes o concursos pùblics.  Realitzar el seguiment de les propostes presentades a fi de complir els requeriments dels finançadors públics, així com resolució de requeriments, si s’escau.  Justificar, a nivell econòmic i tècnic, les subvencions/ajuts atorgats: elaboració de memòries justificatives, preparació dels justificants, càlculs, imputacions i interlocució amb institucions públiques.  Realitzar el seguiment dels projectes en tots els seus components (tècnic, administratiu i financer), en col·laboració amb les altres àrees funcionals de la Fundació.  Gestionar la documentació: arxiu físic i digital, relatiu al cicle de vida dels projectes.  Elaboració d’informes justificatius, tècnics i econòmics.  Mantenir una adequada comunicació amb les finançadors i altres stakeholders dels projectes.

Vacants


1

Contingut


PERFIL
 Titulació de diplomatura o grau en Ciències polítiques i de l’administració, Ciència política i gestió
pública, Sociologia, Pedagogia...
 Experiència mínima d’1 any en un departament de gestió de subvencions en entitats del tercer sector
social.
 Es valorarà formació complementària en captació i gestió de subvencions públiques i privades i/o
normatives reguladores de subvencions a nivell europeu (fons social europeu), estatal, autonòmic i local.
 Es valorarà alt nivell d’anglès parlat i escrit.
 Es valorarà disponibilitat horària.
 Coneixements requerits: marc normatiu; coneixement integral dels recursos disponibles; coneixement de
les tècniques necessàries en el cicle d’un projecte; coneixement del tercer sector social; coneixement de
l’especialitat o de l’àmbit d’intervenció que desenvolupem a les entitats; coneixement dels sistemes de
gestió transversals a l’entitat; ofimàtica (especialment Word i Excel).
 Habilitats requerides: capacitat d’organització i planificació; disposar d’una visió global del programa,
servei o actuació i de l’entitat; capacitat d’anàlisis del context extern i intern; gestió i desenvolupament de
projectes; capacitat de generar noves idees, creativitat i innovació; capacitat de comunicació; autonomia;
gestió del temps; gestió documental i de la informació: elaboració d’informes, memòries d’activitat i de
presentació de resultats; atenció i concentració, anticipació, orientació a resultats i adaptabilitat.
 Actituds: responsabilitat; flexibilitat i disposició al canvi; discreció i confidencialitat; compromís amb
l’organització; treball en equip; sensibilitat cap als problemes socials; talant positiu; tenacitat i capacitat de
control de l’estrès.

CONDICIONS LABORALS
 Incorporació laboral immediata al concloure el procés de selecció (previsiblement novembre).
 Període de prova de dos mesos.
 Grup i categoria professional: C.
 Lloc de treball: Tècnic/a de captació de fons.
 Jornada: 40 hores setmanals.

Localitat, Província


BARCELONA

Nivell Formatiu i Acadèmic mínim


Estudios post-secundarios, Enseñanzas universitarias de 1 er y 2º ciclo, de sólo segundo ciclo y equivalentes (licenciados)

Permisos de Conduir


No se requiere ningún permiso.

Es requereix vehicle propi


No

Idiomes


No es requereix cap idioma específic.

Ocupacions


No es requereix cap ocupació específica..

Àmbits on es desenvoluparà el lloc de treball


Local

Comparteix aquesta oferta