Educador/A Per Al Projecte De Minúscula Del Raval (Barcelona)

Publicada: viernes, 10 de marzo de 2017

Volver a Ofertas

Descripción


Educador/a per al projecte de Minúscula del Raval (Barcelona) referència 1703EMR a

Vacantes


1

Contenido


Formació  Titulació universitària en Educació Social, Magisteri en Educació Infantil , Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social o experiència professional equivalent.
Competències  Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumes en pràctiques.  Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius  Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) en la intervenció socioeducativa acord amb les necessitats detectades.  Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris.  Dinamisme i autonomia.
Experiència i requeriments  Mínim 1 any d’experiència.  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)  Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infants de 0 a 3 anys en desavantatge social  Experiència en el treball d'elements socioeducatius a través dels processos grupals.
Feina  Realització i supervisió de la programació i de les accions educatives.  Disseny i execució d’activitats de promoció del desenvolupament global de l’infant.  Intervenció socioeducativa en grup i individualment.  Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de millora (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents).  Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
Horari 30h setmanals, amb algunes activitats en cap de setmana i de vacances escolars a compensar en el còmput anual d’hores.
Sou brut 1.282,18€ bruts mensuals per 12 pagues.
Incorporació Immediata
Altres Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals. Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció No es podran respondre consultes particulars o específiques. Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic. Només es donarà resposta als candidats entrevistats

Localidad, Provincia


BARCELONA

Nivel Formativo y Académico mínimo


Estudios post-secundarios, Enseñanzas universitarias de 1 er y 2º ciclo, de sólo segundo ciclo y equivalentes (licenciados)

Permisos de Carné de Conducir


No se requiere ningún permiso.

Se requiere vehículo propio


No

Idiomas


No se requiere ningún idioma específico.

Ocupaciones


No se requiere ninguna ocupación específica.

Ámbitos donde se desarrollará el puesto de trabajo


Local