Educador/A Pel Projecte Casal Obert Infantil Al Barri De Sant Roc De Badalona

Publicada: lunes, 3 de abril de 2017

Volver a Ofertas

Descripción


Educador/a pel projecte Casal Obert Infantil al barri de Sant Roc de Badalona

Vacantes


1

Contenido


Formació  Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social o experiència professional equivalent.  Amb títol de Director/a d’activitats de lleure.
Competències i requeriments  Capacitat de dissenyar, realitzar i avaluar projectes socioeducatius 
Competència socioeducativa de treball amb infància en risc 
Experiència en l’elaboració, aplicació i avaluació de plans de treball amb famílies i infants en situació de vulnerabilitat i/o risc social 
Coneixement del treball amb la xarxa d’agents socials i experiència en treball comunitari 
Alta autonomia de treball i organització amb la supervisió de la responsable de projecte 
Mínim 1 any d’experiència  Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C) 
Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infancia en desavantatge social 
Experiència en la intervenció socioeducativa mitjançant una metodología grupal
Feina  Realització i supervisió de la programació i de les accions educatives 
Intervenció socioeducativa en grup i individualment. 
Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, elaboració, aplicació i avaluació dels plans de treball (tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents) 
Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal en pràctiques.
Horari 30 h setmanals. Ocasionalment, treball en cap de setmana o casals, a compensar amb el còmput anual d’hores
Sou brut 1.282,17€ bruts mensuals per 12 pagues
Incorporació Immediata
Altres Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals. Es garanteix la confidencialitat en el procés de selección. No es podran respondre consultes particulars o específiques. Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic. Només es donarà resposta als candidats entrevistats.
Enviar el currículum abans del 05/04/2017 en document adjunt en format Word o Pdf

Localidad, Provincia


BARCELONA

Nivel Formativo y Académico mínimo


Estudios post-secundarios, Enseñanzas universitarias de 1 er y 2º ciclo, de sólo segundo ciclo y equivalentes (licenciados)

Permisos de Carné de Conducir


No se requiere ningún permiso.

Se requiere vehículo propio


No

Idiomas


No se requiere ningún idioma específico.

Ocupaciones


No se requiere ninguna ocupación específica.

Ámbitos donde se desarrollará el puesto de trabajo


Local