Cursos de Formació

Registre del perfil de Sol·licitant en l'Agència de Col·locació

Nom Família Àrea Inici Fi Duració
ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA 13/12/2017 28/07/2018 TOTAL HORES CURS 900 Veure curs
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
ADMINISTRATIVA 15/05/2018 30/10/2018 TOTAL HORES CURS 450 Veure curs