Avís legal

L'agència

Escola Pia Sant Antoni , en Acompliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa:

 

CIF / NIF: R0800576A

Domicili: {Domicili}

Lloc web: http://santantoni.escolapia.cat/

Inscrita al Registre Mercantil de {RegistroMercantil}.

Per contactar amb nosaltres, Posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte:

 

Telèfon: {Telèfon}

Correu electrònic: {email}

Formulari de contacte del lloc web.

Que la pàgina de l'aplicació informàtica AGENCIASCOLOCACION.COM ha Estat desenvolupada per:

 

Synectia Programari S.L.

CIF: B54805072.

Domicili: Carrer Sant Tomàs, 2 Planta 3 - Oficina 15-03.801 Alcoi, Alacant.

TERMES I CONDICIONS D'ÚS

En accedir al lloc web ubicat a sta.agenciascolocacion.com (d'ara Endavant, el "Lloc Web"), que és Propietat de Escola Pia Sant Antoni i / o qualsevol de les pàgines que a través d'Aquesta , s’hi pugui Accedir, l 'usuari assumeix el compromís de seguir i complir a els tèrmits i condicions que s'especificaran a continuació (d'ara Endavant els "Termes i Condicions"). En cas que no estigués d'acord amb els Termes i Condicions li preguem que s'abstingui de fer servir aquest Lloc web.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual del lloc web sta.agenciascolocacion.com són de Synectia Programari S.L. i dels continguts i diferents elements gestionats per la nostra Agència de Col·locació són titularitat de Escola Pia Sant Antoni . Queda prohibida la reproducció, total o parcial, distribució, comercialització o transformació de qualsevol dels continguts de l'aplicació informàtica.

 

RESPONSABILITAT PEL PROCÉS I ÚS DELS CONTINGUTS A INTERNET

Escola Pia Sant Antoni no es responsabilitza del possible ús inapropiat que tercers realitzin d'aquesta aplicació informàtica, ni de la informació que a través d'ella transmetin a tercers. L'ús que d'aquests pugui fer l'usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. Escola Pia Sant Antoni es reserva el dret d'exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualsevol us il·lícit per part de tercers dels continguts de la seva aplicació informàtica. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta aplicació, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

SERVEIS PRESTATS A TRAVÉS DEL PORTAL

Escola Pia Sant Antoni no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts de sta.agenciascolocacion.com, o deguts a un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix. Escola Pia Sant Antoni . Es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva aplicació o en la configuració i presentació d'aquest.

 

Escola Pia Sant Antoni . No garanteix la inexistència d'errors en l'accés a l'aplicació informàtica, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per , si escau, evitar-los, resoldre'ls o actualitzar-los.

Tant l'accés a aquesta aplicació com l'ús que se’n pugui fer de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. L'usuari serà responsable de totes les accions que realitzi amb el seu identificador d'usuari.